Natuurgoed nieuws: de laatste ontwikkelingen

Feb 26, 2024 | Nieuws

Recentelijk heeft de Raad van State de beroepen tegen Natuurgoed Ziedewij gegrond verklaard. De bezwaren waren gericht op mogelijke aantasting van het woon- en leefklimaat. Er wordt gewerkt aan een nieuw ontwerpbestemmingsplan, waarvoor vier zienswijzen zijn ingediend. De gemeente overweegt aanpassingen op basis van deze zienswijzen en de uitspraak van de Raad van State, waarover wordt verwacht dat er een raadsvoorstel zal worden ingediend in het tweede of derde kwartaal.

Hoewel dit geen ideaal nieuws is, willen we jullie laten weten dat we vol vertrouwen blijven en vastberaden zijn om het natuurgoed te ontwikkelen op een manier die zowel de natuur als onze gemeenschap ten goede komt. We zijn dankbaar voor de steun en betrokkenheid tot nu toe, en we houden jullie uiteraard op de hoogte van verdere stappen en ontwikkelingen.

Voor meer informatie over deze uitspraak, verwijzen we je graag door naar het artikel in De Schakel Barendrecht. Je kunt hier het artikel vinden in de digitale editie van het lokale nieuwsblad.