Modderkruiper

Jan 25, 2023 | Nieuws, Voedselbos

Er gebeurt een hoop bij Natuurgoed Ziedewij. Om het gebied klaar te maken voor de bouw van de woningen en de aanleg van een voedselbos, moet er veel voorbereidend werk gebeuren. Eind vorig jaar is een deel van de sloten op het natuurgoed gedempt en gecompenseerd met nieuwe watergangen.

Naast dat het wettelijk verplicht is, zullen we de nodige werkzaamheden zo natuurinclusief mogelijk aanpakken, met respect voor de flora en fauna die hier hun habitat hebben. Met een ontheffing kunnen werkzaamheden onder toezicht van een ecoloog worden verricht.

Ecoloog David vertelt

David de Vos, ecoloog, legt uit: “Voor een aantal diersoorten geldt een beschermingsregime voor de instandhouding van de soorten.

Natuurgoed Ziedewij vormt de leefomgeving voor een aanzienlijke populatie grote modderkruipers. Deze zoetwatervis die tot 30 cm lang kan worden is beschermd in Nederland.

Ik zie er als ecoloog erop toe dat werkzaamheden worden verricht onder de voorwaarden die wettelijk gezien zijn gesteld om dieren en planten zoveel mogelijk te beschermen en waar mogelijk onder de juiste omstandigheden terug te plaatsen.

Wil je dieren en planten die leven in een gebied waar werkzaamheden plaatsvinden zo goed als dat kan beschermen en overzetten, dan is dat je zorgplicht als gebiedseigenaar”.

Fauna sloten zoveel mogelijk behouden

Dankzij de begeleiding van David zijn dieren zoals de modderkruiper maar ook snoeken, kikkers en andere vissen zoals stekelbaarsjes overgezet of met de juiste technieken begeleid naar een bassin waar de dieren de winter kunnen overleven en later door kunnen naar de nieuwe watergangen.

Tijdens zijn aanwezigheid zag David nog meer moois op het natuurgebied, zoals fazanten, een sperwer en een buizerd.

Ander positief nieuws is dat de Amerikaanse rivierkreeft niet was gezien. Dit is een invasieve exoot in opmars die momenteel op veel plekken in Nederland veel schade aanricht aan inheemse soorten en de oevers van rivieren en andere wateren. Zijn afwezigheid willen we in dit geval graag zo houden.