Update natuurgoed

Update natuurgoed

Het is even geleden dat we wat hebben laten horen. We zijn druk met de afronding van de vergunningen en daarmee het begin van de bouw van de duurzame woningen. De verkoop van de polder- en dijkwoningen vormen de start van de ontwikkeling van het natuurgoed en daarmee...