fbpx

Over Natuurgoed Ziedewij

Wat is Natuurgoed Ziedewij?

Ziedewij is een polder in Barendrecht, van oudsher water, later agrarisch grond en binnenkort natuur en belevingsgebied ingericht als voedselbos.

Met Natuurgoed Ziedewij wordt een toekomstgericht landschap gecreëerd, een biodiverse wereld onder de rook van Rotterdam van waaruit we mensen kunnen voeden, met elkaar in contact brengen en we ze laten ervaren wat de geschiedenis van deze plek is en hoe we werken naar een toekomstgericht duurzaam leefsysteem. Een plek waar gepionierd wordt en waar we ruimte geven aan natuurinclusieve voedselproductie op basis van permacultuur principes. Inclusief plek voor recreëren, eten en slapen. 10 hectare ruimte voor natuur, voedselproductie, duurzame innovatie en beleving.

Wat we doen

Met Natuurgoed Ziedewij creëren we een plek waar natuur en voedselproductie samengaan in een beleefbaar landschap.

Agro-ecologie: voedselproductie op basis van gezonde natuurontwikkeling. Een door de mens ontworpen ecosysteem dat de biodiversiteit versterkt, zodat het natuurgoed fungeert als duurzaam voedselproducerend en zelfvoorzienend natuurgebied.

Beleving: bezoekers kunnen meebeleven en meemaken. Door een fysieke ontmoeting, zetten we mensen aan het denken en laten we een blijvende indruk achter;

Educatie: we leren mensen graag meer over onze visie op voedselproductie en duurzaam leven en bieden alternatieve en innovatieve perspectieven. We combineren beleving en recreatie met kennisoverdracht.

Participatie: leer- en werktrajecten waarbinnen maatschappelijke participatie en sociale activering gecombineerd worden met natuurbeheer en natuurbeleving.

Innovatie: wij proberen alles uit, waardoor er dingen kunnen mislukken, maar waardoor ook nieuwe revolutionaire ideeën kunnen ontstaan. Pionieren zit in ons DNA.

Het kernteam

Paul Casteleijn
Max de Corte
Marly Bonten
Mariska Verhulst

Natuurgoed Ziedewij wordt geïnitieerd door Paul Casteleijn, wonend en werkend in de Ziedewijdse polder.

Het bestuur

Voorzitter: Paul Casteleijn
Penningmeester: Arend Wesdijk
Secretaris: Huib Sneep

Het kernteam

Paul Casteleijn

Paul Casteleijn

Paul Casteleijn Hoveniers

Paul Casteleijn houdt zich bezig met het aanleggen en onderhouden van tuinen in het hogere segment in Nederland en België.

Marly Bonten

Marly Bonten

Het Moestuinhuis

Marly Bonten doet onderzoek naar naar de toepassing van voedselbosgewassen en ontwikkeld producten van oogst uit het voedselbos.

Max de Corte

Max de Corte

Moestuinman

Max de Corte werkt als coördinator op de Voedseltuin, waar samen met vrijwilligers groenten worden geteeld voor de Voedselbank.

Mariska Verhulst

Mariska Verhulst

Buro-V & Voord&Wij

Mariska Verhulst is programmamaker en creatief producent en werkt op eigen initiatief of in opdracht aan projecten die maatschappelijke of wetenschappelijke thema’s verbinden aan kunst.